Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Du học New Zealand tại University of Waikato với học bổng lên đến NZ$10,000