Chuỗi Triển lãm Du học Quốc tế VNIS – Thu 2019 đã diễn ra thành công