Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Dịch vụ hỗ trợ xin Giấy phép Sự kiện tại Việt Nam