Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Thi TOEFL, SAT (đại học), GMAT/GRE (cao học) thay cho bài thi IELTS