Tình hình mở cửa biên giới tại các điểm đến du học hot nhất