Săn học bổng các trường Đại học hàng đầu Úc cùng Global Study Partners tại Triển lãm VNIS – Thu 2019