Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Danh sách các ATO (Trung tâm Huấn luyện Hàng không) được CAAV phê chuẩn