Giảm 20% học phí kỳ học online tại University of Newcastle, Úc