Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Tổng hợp thông tin nhập cảnh biên giới Úc (cập nhật tháng 12/2021)