Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Từ 23/1/2022: Úc chấp nhận kết quả COVID test nhanh thay vì PCR