Từ 23/1/2022: Úc chấp nhận kết quả COVID test nhanh thay vì PCR