VNIS Education gặp gỡ các Trường Đại học hàng đầu nước Úc tại TP.HCM – tháng 10/2020