Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh tại Đại Học Anh Quốc Việt Nam (BUV)