Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Canada nới lỏng biên giới cho du khách tiêm chủng từ 28/02/2022