Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Lakehead University – Top 1 Đại học nghiên cứu bậc Cử nhân tại Canada