Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Du học Canada bậc THPT tại St. John’s-Kilmarnock School: Sáng tạo, Thông minh, An toàn