Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Hội Thảo Du Học Trung Học Canada tại Trường Trung Học Bodwell (Vancouver, Canada)