Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Avon Maitland District School Board – Hệ thống trường Trung học công lập tại Ontario, Canada