Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Fort Erie International Academy: Ngôi trường Tư thục Nội trú hàng đầu Ontario, Canada