Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Du khách đến Canada không cần phải test COVID từ ngày 1/4/2022