Chào đón Đại diện Cape Breton University ghé thăm văn phòng VNIS Education tại TP.HCM