Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Gặp gỡ đại diện Georgian College tại văn phòng TP.HCM