IELTS 6.0 có đi du học được không? Các trường đại học yêu cầu IELTS từ 6.0