Chính thức nhận đơn các Chương trình Trại hè Quốc tế VNIS 2018 tại Mỹ, Anh và Canada