Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Dịch vụ xin Visa Du lịch/Thăm thân Mỹ, Canada, Anh và Úc