Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Cách để tạo ấn tượng tốt trong các cuộc phỏng vấn ở trường Trung học Tư thục