Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

VNIS Education gặp gỡ 19 Trường Nội trú Mỹ tại Hội thảo do Thương vụ Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức