Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

USCIS mở rộng quy trình xử lý visa nhanh khi chuyển loại visa F, M, J