Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Đại học Bang Texas: Ngôi trường công lập danh giá phù hợp với người Việt tại Hoa Kỳ