Tổ chức Giáo dục TALK Education Group tại Triển lãm Du học Quốc tế VNIS 2019