Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Chương trình J1: Cơ hội hiếm có để giao lưu văn hóa tại trường Trung học Mỹ