Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

TABS Boarding School Fair tại Hà Nội – cơ hội học tại các trường nội trú hàng đầu Hoa Kỳ