Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Thay đổi chính sách thị thực Mỹ: Tổng thống Trump đề xuất giới hạn thời gian cho sinh viên quốc tế