Học bổng lên tới 10,000 USD tại trường trung học Bishop Montgomery, California