Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Tuyển sinh Chương Trình J1 2022 – Giao lưu Văn hóa tại Trường Trung học Mỹ