Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Ngày hội tuyển sinh THPT Nội trú Mỹ đã diễn ra thành công tốt đẹp