Ngày hội tuyển sinh THPT Nội trú Mỹ đã diễn ra thành công tốt đẹp