Việt Nam thuộc nhóm nguy cơ thấp nhất trong cảnh báo đi lại Covid-19 của Mỹ