Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Việt Nam thuộc nhóm nguy cơ thấp nhất trong cảnh báo đi lại Covid-19 của Mỹ