Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Từ 21/6: Tạm dừng phỏng vấn visa tại LSQ Mỹ tại TP.HCM, mở lại tại ĐSQ Mỹ tại Hà Nội