Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

VNIS Education vinh dự là đối tác chính thức của CSU Sacramento tại Việt Nam