Học hết lớp 9 có đi du học được không? Cần điều kiện gì để đi du học?