Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Anglican Church Grammar School – Trường Trung học Nội trú Cơ Đốc hàng đầu Brisbane, QLD