Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Danh sách trường THPT tại Việt Nam được Đại học Sydney công nhận để xét tuyển thẳng