Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

International Institute of Business and Information Technology (IIBIT) ghé thăm văn phòng TP.HCM