Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Kế hoạch nhập cảnh cho sinh viên của Bang Victoria & Chính phủ Úc