Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Từ 18/04/2022: Không cần xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh/rời khỏi Úc