Từ 18/04/2022: Không cần xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh/rời khỏi Úc