Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Thông báo hoạt động từ Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực Úc