Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Thông tin Hồ sơ và Thủ tục Visa Du lịch Úc (Subclass 600)