Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Hướng dẫn chi tiết về xin Visa Du học và yêu cầu nhập cảnh Úc