Úc: Lượng sinh viên quốc tế giảm trong năm 2021; nhưng hồ sơ xin visa đang tăng mạnh trở lại