Úc chấm dứt đóng cửa biên giới quốc tế, mở cửa lại hoàn toàn vào 21 tháng 2