Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Quy trình ra vào Văn phòng TP. Hồ Chí Minh tại Bitexco Financial Tower